השלטים על המפה

  1. ביג - 18 שלטים
  2. רחוב העליה
  3. מרכז מסחרי - 4 שלטים
  4. טיילת - 8 שלטים
  5. שד' בן זאב - 20 שלטים
  6. כיכר גנדי - 4 שלטים
  7. כיכר יצחק רבין - שלט אחד
  8. כיכר מהיראוף - שלט אחד
  9. רמה א', רחוב הקישון - 20 שלטים
  10. רמה ב', רחוב נהר הירדן - 10 שלטים